Irodalom

Allgemeines Künstlerlexikon: Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, München-Leibzig, Saur Verlag, 2008, Band 59.

BÓDIS Szilvia: Tárlat a Halászbástyán (június 15 – augusztus 17.), Pesti Műsor, 1980/23. 76.

CSORBA Mária: Juniális Szentendrén, Pesti Műsor, 1978/27. 44-45.

GOSZTOLA Gábor: Hommage – Dózsa nevében (XVI. Századi renitens prédikációtöredék), Napút, 2012/8. (október), 78-80.

GOSZTOLA Gábor: A szépség kutatása avagy kegyeLMES TEReim előző évtizedeimből (válogatás 1968 –2010) [Wehner Tibor tanulmányával és Novotny Tihamér életinterjújával], Napkút Kiadó, Budapest, 2012, 192 p.

NOVOTNY Tihamér – WEHNER Tibor: A Szentendrei Vajda Lajos Stúdió (antológia), A Szentendrei Vajda Lajos Stúdiót Támogató Alapítvány, Szentendre, 2000, 420 p.

NOVOTNY Tihamér: A Szentendrei Vajda Lajos Stúdió: 1972-2002 (Dokumentum- és szöveggyűjtemény), VLS Kult. Egyesület, Szentendre, 2002, 336 p.

WEHNER TIBOR – GOSZTOLA GÁBOR: Korszakváltások – Leletek Gosztola Gábor néhány évtizeddel korábbi munkáiból (színes képmelléklettel), Napút, 2011. október, 65.

NOVOTNY Tihamér: „Semmit nem kényszerítettem ki az élettől”
Beszélgetés Gosztola Gábor képzőművésszel
, Kortárs, 2012

Syndicate content